Go To Brand Expo 2020

Tytuł projektu: Promocja marki ClinicHunter na rynkach krajów Zatoki Perskiej poprzez udział w ogólnym programie promocji w związku z udziałem Polski w Wystawie Światowej Expo 2020 w Dubaju

 

Cel projektu: 

zapewnienie Clinic Hunter kontaktów międzynarodowych z pośrednikami turystyki medycznej

 

Planowane efekty:

  • zwiększenie liczby obsługiwanych pacjentów; 
  • zbudowanie silnej krajowej i międzynarodowej marki ClinicHunter; 
  • dywersyfikacja i wzrost wysokości przychodów; 
  • nabycie nowych kompetencji wewnątrz organizacji;
  • transformacja kultury organizacji;

 

Wartość projektu: 372 150,00 PLN brutto

Wkład Funduszu Europejskiego: 304 046,55 PLN brutto

 

 

 

 

Send request to the best doctors abroad

Klaudia
Patient Advisor
 

Contact us

Call us

Chat with us

Are you looking for treatment abroad?

Klaudia
Patient advisor