Go To Brand

Projekt Go To Brand

Tytuł projektu: Wsparcie promocji marki ClinicHunter poprzez udział w targach, misjach gospodarczych i działaniach promocyjnych dla wybranych rynków perspektywicznych.

Cel projektu:Celem realizacji projektu jest wzrost poziomu sprzedaży usług na rynkach zagranicznych świadczonych przez Clinic Hunter z zakresu turystyki zdrowotnej. W wyniku realizacji projektu planowane jest rozpoczęcie akcji marketingowych, które zostały określone jako perspektywiczne w Branżowym Programie Promocji sektora usług prozdrowotnych.

Clinic Hunter poprzez udział w międzynarodowych targach branżowych i misjach gospodarczych będzie w stanie rozszerzyć działalność eksportową na nowe obszary oraz zintensyfikować sprzedaż, a także poprawić pozycję konkurencyjną na arenie międzynarodowej. Dzięki temu planowane jest pozyskanie nowych zagranicznych kontraktów handlowych. Realizacja projektu przyczyni się nie tylko do ogólnego wzrost poziom przychodów przedsiębiorstwa, ale również do wzrostu udziału przychodów z eksportu w ogólnej strukturze przychodów.

 

Planowane efekty:

  • zwiększenie liczby obsługiwanych pacjentów;
  • zbudowanie silnej krajowej i międzynarodowej marki ClinicHunter;
  • dywersyfikacja i wzrost wysokości przychodów;
  • nabycie nowych kompetencji wewnątrz organizacji;
  • transformacja kultury organizacji;

 

Wartość projektu: 382 650,00 PLN brutto

Wkład Funduszu Europejskiego: 325 252,00 PLN brutto

 

Send request to the best doctors abroad

Klaudia
Patient Advisor
 

Contact us

Call us

Chat with us

Are you looking for treatment abroad?

Klaudia
Patient advisor